Biodiversitat

Conscients del valor de preservar i expandir la diversitat biològica, cada cop més, veiem com tant en el sector públic com privat, incorporen projectes que fomenten el desenvolupament de nous espais on la biodiversitat passa a ser un factor essencial.

A Simbiosi tenim una llarga trajectòria en el camp de la revegetació urbana. Construïm cobertes verdes, jardins verticals, reserves de papallones, caixes niu i hotels d’insectes per naturalitzar zones antropitzades, creant nous entorns que promouen la biodiversitat. Aquestes mesures afavoreixen l’obtenció d’homologacions internacionals que avaluen el grau de sostenibilitat ambiental en les edificacions. La certificació més significativa a nivell europeu és l’obtinguda a través del mètode BREEAM®, del qual som professionals associats.

Col·laborem amb proveïdors especialitzats que garanteixen la qualitat dels materials emprats i apliquem un seguit de paràmetres encaminats a realitzar una jardineria sostenible i respectuosa amb l’entorn natural.

El nostre objectiu és ampliar l’embolcall vegetal a les edificacions i centres de treball, per tal de fomentar l’augment de la biodiversitat i el retorn de la natura a les ciutats. Així doncs, millorem el benestar dels seus habitants gràcies a la utilització de solucions tècniques innovadores, ecològicament responsables, garantint el manteniment sostenible i la correcta evolució d’aquestes instal·lacions.

Clients