Recull de l’activitat quotidiana de l’estudi, projectes en execució i darreres noticies.